In memoriam

In memoriam Henk de Nijs

Henk de Nijs is op 2 april 2012 overleden. Henk was een jachthondenman in hart en nieren. met zijn Labrador retrievers heeft hij vele goede resultaten behaald op de diverse jachthondenproeven. Daarnaast heeft hij zich vele jaren ingezet voor de begeleiding van voorjagers. Hierbij toonde Henk een echt jachthondenmens te zijn. Ondanks zijn eigen voorkeur voor zijn labradors, had hij ook oog voor de andere jachthondenrassen en hun specifieke trainingsaanpak. Iets waar een goed instructeur altijd rekening mee dient te houden. Henk was gedreven en verwachtte van zijn cursisten 100% inzet, waarbij natuurlijk de humor niet mocht ontbreken. Hij wist op een hele duidelijke manier de mensen een spiegel voor te houden, waardoor men inzicht kreeg wat het gedrag van de voorjager voor een invloed had op de hond. Hierbij liet hij ook de wachtende cursisten meekijken, zodat ook zij konden leren van de ander. Een methode die nog steeds erg goed werkt.

Verder was Henk de grote motor achter de jaarlijkse Jachthondenproef in Anna Paulowna. Vele jaren deed hij de organisatie en was aanspreekpunt voor velen. Vorig jaar gaf Henk aan deze taak niet meer op zich te kunnen nemen, vanwege zijn slechter wordende gezondheid. Jos Robben zou als nieuwe locatiecoördinator en organisator van de jachthondenproef door Henk ingewerkt worden. Deels is dat gelukt, want veel te vroeg is Henk overleden. Na een harde strijd, waarin Henk tot het laatst met nog allerlei ideeën kwam voor de jachthondentraining, is hij op 59 jarige leeftijd overleden.

Op de jachthondenproef in Anna Paulowna 2012 is er uitgebreid stil gestaan bij het overlijden van Henk. De nieuwe organisatoren hebben als eerbetoon aan Henk de ‘Henk de Nijs Troffee’ in het leven geroepen. Deze prijs is geen wisseltrofee en zal jaarlijks aan de beste voorjager/jonge hond combinatie van de jachthondenproef uitgereikt worden. Bewust is voor deze categorie gekozen omdat het Henk was die erg veel voldoening haalde uit hetgeen een voorjager met zijn jonge hond wist te bereiken. Hierbij altijd in de gaten houdend dat er niet teveel druk op de hond uitgeoefend werd.
Het overlijden van Henk zorgt voor een groot gemis in de jachthondenwereld en zeker voor de trainingslocatie Alkmaar.

 

Henk de Nijs

10-10-1952 ~ 02-04 2012

 

henk