De jacht

Waarom jagen? – De Jagersvereniging

Waarom we jagen?

We jagen omdat we ons sterk verbonden voelen met onze natuurlijke omgeving. En jagen verstevigt die verbondenheid. Dat klinkt voor sommige mensen misschien tegenstrijdig, maar dat is wel het eerlijke antwoord. Jagers zijn nergens liever dan in het veld, in de natuur. Jagen is onze passie, onze manier van leven. Voor ons is zorgen voor en eten uit de natuur vanzelfsprekend. Het is onze manier om verbondenheid met de leefomgeving te voelen en verantwoordelijkheid te nemen voor de rol van de mens in het landschap.

Verbondenheid

Jagers realiseren zich heel goed dat dat voor sommige mensen misschien wat vreemd klinkt. Als wij ons verhaal aan niet-jagers vertellen – onze leden geven regelmatig les op scholen, ontmoeten mensen in hun jachtveld en staan op beurzen en fairs – dan horen wij vaak die reactie: hoe kun je nou dieren doodschieten als je je daarmee zo verbonden voelt? Dan is het aan ons om uit te leggen dat onze verbondenheid met de natuur niet vrijblijvend is en dat wij ons verantwoordelijk voelen voor het in stand houden ervan. Wij jagen altijd met het grootste respect voor het dier en uiterst zorgvuldig. Dat wil zeggen: alléén als het aantal van de soort het toelaat en op een manier waarop onnodig lijden absoluut wordt voorkomen. Weidelijk jagen noemden onze ouders dat.

Vroeger

Vroeger diende het jagen de mens als voedselbron, verdediging en bescherming van gewassen. In onze moderne, verstedelijkte omgeving is het motief voor jagen om te eten nog steeds de basis. De jacht wordt in deze tijd ook steeds belangrijker om de uiteenlopende belangen van mens en dier in balans te brengen. Steeds vaker krijgen jagers van de overheid opdracht populaties van dieren die schade, hinder en overlast veroorzaken terug te dringen. Het in kaart brengen van de verschillende populaties is ook een belangrijk onderdeel van het jagen. Op grond van die kennis kunnen jagers en hun partnerorganisaties een wezenlijke bijdrage leveren aan het behoud van kwetsbare soorten en aan het beperken van schade en overlast, bijvoorbeeld aan gewassen. Elke jager heeft een jachtdiploma en houdt zich aan een groot aantal wetten en regels. Op de naleving wordt streng toegezien. En dat is terecht, jagen betekent immers verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.

De toekomst

Jagers vinden het belangrijk om de volgende generaties te betrekken bij onze passie en bij de manier waarop wij in de natuur staan. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze kinderen met hetzelfde respect voor onze levende omgeving als voedselbron, kennis van de natuur en met dezelfde toewijding in het Nederlandse landschap aan het werk gaan.