KJV/ORWEJA

KJV staat voor Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

logo-knjv-nieuw

Jachthonden zijn bij veel mensen populair, omdat ze graag samenwerken met mensen en meestal erg vriendelijk, actief en intelligent zijn. Door gerichte fokkerij op jachtkwaliteiten, zijn deze eigenschappen genetisch vastgelegd. Verschillen tussen landen en culturen leidde tot verschillende jachtvormen. Door selectieve fokkerij in verschillende landen, ontstond een grote verscheidenheid aan soorten jachthonden.

Elk jachthondenras heeft zijn eigen specifieke kenmerken en mogelijkheden, maar voor alle rassen geldt, dat de hond tekort komt als hij alleen drie keer per dag een blokje om mag.

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KJV) houdt zich bezig met de jacht met het geweer. De honden die daarbij worden gebruikt zijn in te delen in: staande honden, spaniels, retrievers, lopende honden, zweethonden, dashonden en terriërs. Sommige honden hebben een taak ‘voor het schot’, andere worden vooral ingezet voor het werk ‘na het schot’. Ook zijn er rassen die in beide situaties ingezet worden.
®KJV 2011.

Voor de website van de KJV klik hier

ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden.

orwejagif

Het is een samenwerkingsverband tussen de KJV en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. De ORWEJA bestaat uit o.a. de Commissie Jachthonden (CJ) ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB) en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KJV).

Deze commissie is belast met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden, inbegrepen jachthondenproeven. De commissie houdt zich bezig met het vaststellen van reglementen, het regelen van de opleiding en het examen van jachthonden keurmeesters.
®Orweja 2011

Voor de website van ORWEJA klik hier

Download hier het Reglement Jachthonden Proeven (Rode Boekje).